top of page
Blade 001.jpg
Blade 014.jpg

Blade

Çalışma Masası

Zivella / 2023

Günümüz çalışma hayatında hiyerarşiler arasındaki sınırlar daha şeffaf hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak; kullanıcılar, daha dinamik ve dışa dönük ürünlere ihtiyaç duymaktadır.

 

BLADE, sahip olduğu açık ve aydınlatmalı depolama ve sergileme alanları ile ihtiyaç duyulan dışa dönük ve dinamik ifadeyi kullanıcılarına sağlamaktadır. Günümüz trendlerine uygun olarak, rafine bir form ile tasarlanmış olan ürün gamının depolama birimleri dijitalleşmenin gereklilikleri doğrultusunda yeniden planlanmıştır.

Blade 003.jpg
Blade 013.jpg

Günlük hayatta kullanıcının ayrılmaz parçası olan elektronik cihazlar için tasarlanmış entegre elektrik çözümlerine ek olarak;  masalarda kullanılan ön panel, ürünle bütünleşmiş işlevsel bir depolama alanı olarak tanımlanmıştır.

Çapa 1

Diğer Projeler

bottom of page